ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - CHARAKTERYSTYKA

Powłoki fluoropopolimerowe to najczęstsze zabezpieczenie przed korozją. Wykonywane jest za pomocą procesu Dip Spin, który polega na malowaniu w bębnach. Jego średnia wydajność zużycia wynosi 98%.


Korbka pokryta korozją

 

Nowoczesny sposób na zabezpieczenie

Dip Spin jest procesem ultranowoczesnym, który sprawdza się jako zabezpieczenie antykorozyjne. Jest w wiele bardziej wydajny niż galwanizacja, a przy tym o wiele bezpieczniejszy dla środowiska naturalnego. Wciąż rośnie liczba jego zastosowań wymagających wydajności pod wpływem działania we mgle solnej. Zabezpieczenie antykorozyjne Dip Spin wykazuje również skuteczność w przypadku wyeliminowania kruchości wodorowej.
Części najpierw poddawane są czyszczeniu i obróbce wstępnej tak, aby usunąć tlenki. W czasie tego procesu produkt zamieszczany jest w koszu siatkowym i zanurzany w roztworze do powlekania. Następnie poddaje się go odwirowywaniu tak, aby usunąć nadmiar powłoki. Zakończeniem procesu jest umieszczenie produktu w piecu do utwardzania. Czynniki takie jak temperatura i lepkość powłoki oraz czas zanurzenia i kierunek i prędkość wirowania mogą w tym wypadku być dostosowane do elementów. Usprawnia to cały proces i pozwala uzyskiwać powtarzalne wyniki. Proces ten jest zgodny z dyrektywą RoHS, która określa ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzętach elektrycznych i elektronicznych

.

Dip Spin – wyjątkowo skuteczna metoda

Metoda Dip Spin daje odporność na korozję, ale także na ścieranie, temperaturę czy używaną chemię. Można za jej pomocą uzyskać kolor, w tym także biały i przezroczysty. Malowanie w bębnach za pomocą tej metody to również łatwa aplikacja do szerokiej gamy podłoży. Jest to najskuteczniejsza metoda nakładania powłok, która jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi rodzajami powłok.