Jak nakłada się powłoki xylanowe?

Z powłokami xylanowymi można się spotkać w domach przy okazji przygotowywania różnego rodzaju posiłków. To dzięki nim możliwe jest gotowanie bez przywierania. Jaka metoda nakładania pokrycia fluoropolimerowego będzie najskuteczniejsza?

Czym jest powłoka xylan?

Powłoka xylan to rodzaj powłoki polimerowej, która jest niezwykle odporna na ścieranie, wysokie temperatury oraz czynniki chemiczne. To druga pod względem popularności struktura stosowana w różnych gałęziach przemysłu do zabezpieczenia przedmiotów przed zniszczeniem. Pierwszą powłoką jest znany od lat teflon. Fluoroplasty xylan mogą występować w kilku rodzajach: PTFE, PFA oraz FEP, w zależności od podtypu dana powłoka będzie mieć minimalne odmienne właściwości. Zastosowany może być w przemyśle do zwiększania odporności mechanicznej i obniżenia współczynnika tarcia w śrubach, elementach złącznych, zaworach lub konektorach. Mogą być nakładane na tj. stal czarną, stale nierdzewne, stal niskostopową, stopy aluminium, mosiądz, szkło, ceramikę oraz niektóre rodzaje gum i tworzyw sztucznych. Najniższy współczynnik tarcia mają powłoki termoutwardzalne PTFE, dodatkowo mają najwyższe właściwości antyadhezyjne, mogą pracować w temperaturze sięgającej nawet 260 °C, a doskonałe właściwości plastyczne zachowują powłoki FEP, o temperaturze roboczej 205 °C.

Nakładanie powłoki Xylnaowej metodą  Dip Spin

Celem maksymalnie precyzyjnego pokrycia przedmiotów powłokami fluoropolimerowymi zaleca się stosowanie metody Dip Spin — czyli metody zanurzeniowej. Stosuje się ją nie tylko do małych i drobnych przedmiotów, ale także tych, których ze względów użytkowych wymagają precyzyjnego, maksymalnie równomiernego krycia.

Celem pokrycia przedmiotów powłoką xylanową umieszcza się przedmioty w koszu siatkowym, który zanurzany jest w odpowiednio dobranym pod kątem wykończenia roztworze. Celem usunięcia nadmiaru powłoki przedmioty należy odwirować. Nowoczesne maszyny do malowania Dip Spin pozwalają regulować temperaturę i lepkość przygotowanej wcześniej powłoki, czas zanurzenia malowanych elementów, a także kierunek i prędkość wirowania.