Co należy rozumieć pod pojęciem adhezji?

Przyczepność to jeden z podstawowych parametrów, na jakie zwraca się uwagę podczas realizacji wszelkiego rodzaju procesów związanych z powlekania elementów powłokami. Mówiąc o przyczepności, trzeba odnieść się przede wszystkim do bardzo ważnego w tym przypadku zjawiska adhezji.

Czym jest zjawisko adhezji?

Adhezja to słowo pochodzące z łaciny i oznacza dosłownie „przyleganie”. W przypadku omawianego tematu „przyleganie” oznacza stan, w którym dwie powierzchnie łączą się ze sobą. Jest to więc rodzaj siły, który występuje na powierzchni styku dwóch materiałów, które docelowo mają być ze sobą połączone. Należy przy tym podkreślić, że oddziaływania adhezyjne mają wyłącznie charakter fizyczny, nie są więc wynikiem reakcji chemicznych. Wynikają z powierzchniowych oddziaływań między cząsteczkami dwóch stykających się materii.

Ze zjawiskiem adhezji możesz mieć do czynienia przy klejeniu dowolnych powierzchni. Występuje ono także podczas procesu korundowania. Technologia korundowania wykorzystywana jest w celu uzyskania optymalnego poziomu adhezji. Przy pomocy tego minerału można odpowiednio oczyścić powierzchnię, dzięki czemu uzyskuje ona odpowiedni poziom chropowatości. Syntetyczna wersja korundu używana jest do przygotowania powierzchni powłok fluoropolimerowych.

Słaby poziom adhezji, czyli przyczepności, to bardzo często wynik nieodpowiedniego przygotowania podłoża. Nakładane w kolejnych etapach powłoki — nawet bardzo dobrej jakości — nie sprawdzą się, jeśli podłoże nie będzie miało odpowiednich właściwości. Warto jednak pamiętać, że adhezja odnosi się nie tylko przyczepności powłoki do podłoża, lecz także wzajemnej przyczepności warstw. Ogólnie stwierdzić można, że im większa powierzchnia styku materiału z podłożem, tym większa adhezja. To dlatego każde podłoże wymaga solidnego przeszlifowania lub zmatowienia przed aplikacją powłok. Konieczne jest przy tym uwzględnienie indywidualnych cech wynikających ze specyfiki materiału, a więc siły wypełnienia i grubości cząstek powłok.